สอนเด็กอนุบาล

ประโยชน์การฝึกลากเส้นระบายสี

10 ประโยชน์ของการฝึกลากเส้นระบายสี สำหรับเด็กที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม
แม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีเทคโนโลยีต่างๆ มากมายให้คุณพ่อคุณแม่เลือกใช้ในการพัฒนาลูกน้อย การฝึกลากเส้นระบายสีก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกเสริมทักษะอย่างเช่น การลากเส้นระบายสีเกิดประโยชน์ และคุณพ่อคุณแม่ควรช่วยแบบไหนให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆ.

1. พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้เด็กๆ ตามวัย
แบบฝึกหัดอนุบาล เขียนตามรอยประแบบฝึกหัดอนุบาล เขียนตามรอยประ
ประโยชน์ข้อแรกของการฝึกลากเส้นระบายสี คือเด็กเหล่านี้จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้เด็กๆ ได้ ซึ่งหากเด็กๆ ได้รับการฝึกเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างดีแล้ว พวกเขาก็จะมีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ

เทคนิค : คุณพ่อคุณแม่ต้องให้เด็กๆ ฝึกลากเส้นให้เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ เพื่อให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อมือของเขาไปตามวัย

2. พัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวของมือประสานกับตา

เด็กๆ ควรได้รับการพัฒนาการทำงานของกล้ามเนื้อมือให้ประสานกับสายตา โดยหากเด็กๆ ได้รับการพัฒนาในด้านนี้ จะช่วยให้เขาเป็นคนที่หยิบจับอะไรได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการจับดินสอ แปรงสีฟัน หรือของอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน การลากเส้นระบายสีเป็นการช่วยฝึกทักษะด้านนี้ได้มากทีเดียวค่ะ

เทคนิค : คุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็นๆ ไม่เร่งรัดเด็ก แม้ว่าเขาจะยังไม่คล่องแคล่ว อย่าพยายามเข้าไปทำแทนเด็ก เพราะจะทำให้เด็กๆ ขาดความมั่นใจค่ะ

3. รู้จักรูปทรงต่างๆ
แบบฝึกหัดอนุบาล โยงเส้นจับคู่ภาพเงาแบบฝึกหัดอนุบาล โยงเส้นจับคู่ภาพเงา
การที่เด็กๆ ได้หัดลากเส้นเป็นรูปทรงต่างๆ จะช่วยให้เด็กๆ ได้รู้จักรูปทรง และรูปร่างของสิ่งต่างๆ เป็นการฝึกการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ ให้เด็กๆ ได้รู้จักสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาให้เด็กๆ ได้ด้วยค่ะ

เทคนิค : คุณพ่อคุณแม่ อาจชี้ชวนให้เด็กๆ ดูว่า ผลงานที่เขาวาดออกมาคือรูปอะไร รวมทั้งอาจแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าไปให้พวกเขาเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วยก็ได้ค่ะ

4. ฝึกการใช้สีและความคิดสร้างสรรค์
ภาพระบายสี Animals สัตว์ต่างๆภาพระบายสี Animals สัตว์ต่างๆ
นอกจากการลากเส้นให้เป็นรูปต่างๆ แล้ว ให้ระบายสีภาพที่พวกเขาวาดให้สวยงามด้วย การระบายสีเป็นการสอนให้เด็กๆ เรียนรู้การจับคู่สีต่างๆ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

เทคนิค : การระบายสีของเด็กๆ อาจไม่ต้องอิงความเป็นจริงเสมอไป คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กๆ เลือกสีได้อย่างเสรี เน้นที่ความสุข สนุกสนาน และความคิดสร้างสรรค์มากกว่าความถูกต้องตามหลักความจริง

5. ฝึกการวางแผน ลำดับขั้นตอน

การลากเส้นให้เป็นรูปทรงต่างๆ ได้นั้น เด็กๆ จะได้ฝึกการใช้สมองคิดวางแผนว่าจะต้องลากจากเส้นไหนไปเส้นไหน การระบายสีก็เช่นเดียวกัน เด็กๆ มักจะต้องวางแผนก่อนว่า จะระบายสีตรงไหนเป็นสีอะไร การฝึกลากเส้นระบายสี จึงช่วยให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวางแผนได้เป็นอย่างดีค่ะ

เทคนิค : คุณพ่อคุณแม่อาจชวนให้เด็กๆ คิดก่อนลงมือลากเส้นระบายสี โดยให้เขาลองใช้นิ้วลากเส้นดูก่อนว่าจะลากจากตรงไหนไปตรงไหนบ้าง จากนั้นค่อยให้เด็กจับดินสอแล้วลากจริง

6. ผ่อนคลายความเครียด

แม้จะเป็นเด็ก แต่ก็มีความเครียดได้เหมือนกัน การให้เด็กๆ ได้เล่นวาดรูป ระบายสี จึงเป็นอีกกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้เด็กๆ ได้ผ่อนคลายความเครียดได่ค่ะ

เทคนิค : คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรบังคับให้เด็กทำแบบฝึกมากเกินไป หรือจ้ำจี้จ้ำไชเด็กจนกลายเป็นการยัดเยียด แต่ให้เด็กค่อยๆ เล่นไป เหมือนเป็นของเล่นแสนสนุกของเขาชิ้นหนึ่งจะดีกว่าค่ะ

7. ฝึกนับเลข เรียงลำดับตัวอักษร
แบบฝึกหัดอนุบาล นับจำนวน
สำหรับเด็กที่โตพอจะฝึกนับเลข หรือเรียงลำดับตัวอักษรได้แล้ว การฝึกลากเส้นระบายสีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านนี้ของเด็กๆ ได้ดีค่ะ เพราะเด็กๆ จะได้ฝึกลากเส้นไปตามลำดับตัวเลขหรือตัวอักษร ทำให้เด็กๆ ท่องจำได้ และรู้สึกสนุกไปในคราวเดียวกัน

เทคนิค : หากเด็กๆ ยังท่องจำได้ไม่คล่อง คุณพ่อคุณแม่อาจคอยช่วยชี้แนะให้เด็กๆ อยู่ใกล้ๆ ได้ค่ะ

8. ฝึกสมาธิ เรียนรู้การทำอะไรให้สำเร็จ

การที่เด็กๆ จะลากเส้นระบายสีได้สำเร็จ จะต้องอาศัยสมาธิ ความอดทน และพยายามอยู่บ้าง เด็กบางคนอาจใจร้อน ทำแล้วล้มเลิกกลางคัน แต่หากได้รับการกระตุ้นและได้กำลังใจให้เด็กๆ ทำจนสำเร็จ เด็กๆ ก็จะเกิดความภูมิใจ และได้ฝึกนิสัยการทำสิ่งต่างๆ จนสำเร็จ ไม่จับจด

เทคนิค : คุณพ่อคุณแม่อาจใช้การพูดชื่นชม เมื่อเด็กๆ ทำแบบฝึกได้สำเร็จเรียบร้อยดี เพื่อเป็นกำลังใจ และสร้างความภาคภูมิใจให้เด็กๆ ค่ะ

9. ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบ

เมื่อเด็กๆ ได้ลองฝึกลากเส้นระบายสีด้วยตัวเองแล้ว เด็กๆ จะได้ฝึกการสังเกต และเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ไปโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อเด็กลาดเส้นระบายสีรูปปลาหมึก เด็กๆ ก็จะได้สังเกตว่าภาพปลาหมึกมีหนวดกี่เส้น เปรียบเทียบขนาด ความเล็กใหญ่ สั้นยาว เป็นต้น

เทคนิค : คุณพ่อคุณแม่อาจต้องช่วยชี้ชวนให้เด็กๆ ฝึกสังเกตสิ่งต่างๆ จากภาพ เช่น ตั้งคำถามง่ายๆ ว่าปลาหมึกมีหนวดกี่เส้น และให้เด็กๆ ได้ลองนับ เป็นต้น

10. ฝึกความรับผิดชอบ 

หลังจากการฝึกลากเส้นและฝึกระบายสีแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้เด็กๆ รู้จักเก็บและดูแลอุปกรณ์เครื่องเขียนของเขาด้วยตัวเอง เป็นการฝึกวินัย ความรับผิดชอบ และช่วยฝึกให้เขารักและดูแลของของเขาด้วยนะคะ

เทคนิค : สำหรับเด็กเล็ก คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องช่วยเขาเก็บของด้วย ส่วนเด็กโต คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้เขาทำด้วยตัวเองค่ะ

www.ภาพวาดระบายสี.com

 
Copyright © 2019 สอนเด็กอนุบาล ด้วยแบบฝึกหัดอนุบาล