สอนเด็กอนุบาล

ประโยคสัญลักษณ์ 15

แบบฝึกหัดอนุบาลประโยคสัญลักษณ์ 15

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ มากกว่าน้อยกว่า และเขียนประโยคสัญลักษณ์ แผ่นที่ 15 สำหรับเด็กอนุบาล เรียนรู้จำนวนตัวเลขมากกว่าน้อยกว่า ตัวเลขค่ามากกว่าและน้อยกว่า สามารถพิมพ์ลงกระดาษเพื่อให้เด็กๆได้ทดสอบทำเพื่อเรียนรู้และสนุกกับคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด ประโยคสัญลักษณ์ 15 พิมพ์ ประโยคสัญลักษณ์ 15
แชร์
 
Facebook Twitter Email
Copyright © 2019 สอนเด็กอนุบาล ด้วยแบบฝึกหัดอนุบาล