สอนเด็กอนุบาล

ประโยคสัญลักษณ์ 11

แบบฝึกหัดอนุบาลประโยคสัญลักษณ์ 11

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ มากกว่าน้อยกว่า และเขียนประโยคสัญลักษณ์ แผ่นที่ 11 สำหรับเด็กอนุบาล เรียนรู้จำนวนตัวเลขมากกว่าน้อยกว่า ตัวเลขค่ามากกว่าและน้อยกว่า สามารถพิมพ์ลงกระดาษเพื่อให้เด็กๆได้ทดสอบทำเพื่อเรียนรู้และสนุกกับคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด ประโยคสัญลักษณ์ 11 พิมพ์ ประโยคสัญลักษณ์ 11
แชร์
 
Facebook Twitter Email
Copyright © 2019 สอนเด็กอนุบาล ด้วยแบบฝึกหัดอนุบาล