สอนเด็กอนุบาล

ประโยคสัญลักษณ์ 10

แบบฝึกหัดอนุบาลประโยคสัญลักษณ์ 10

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ มากกว่าน้อยกว่า และเขียนประโยคสัญลักษณ์ แผ่นที่ 10 สำหรับเด็กอนุบาล เรียนรู้จำนวนตัวเลขมากกว่าน้อยกว่า ตัวเลขค่ามากกว่าและน้อยกว่า สามารถพิมพ์ลงกระดาษเพื่อให้เด็กๆได้ทดสอบทำเพื่อเรียนรู้และสนุกกับคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด ประโยคสัญลักษณ์ 10 พิมพ์ ประโยคสัญลักษณ์ 10
แชร์
 
Facebook Twitter Email
Copyright © 2019 สอนเด็กอนุบาล ด้วยแบบฝึกหัดอนุบาล