สอนเด็กอนุบาล

สอนเด็กอนุบาล ด้วยแบบฝึกหัดอนุบาลสนุกๆ กันเถอะ  สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ที่ไม่มีเวลาสอนลูก และหลาน หรืออาจไม่มีสื่อการสอนที่ใช้สอนเด็กๆ เราจึงได้จัดทำเว็บไซน์สอนเด็กอนุบาล โดยรวบรวม แบบฝึกหัดต่างๆที่สำหรับใช้สอนเด็กอนุบาล และเด็กเล็กชั้นเตรียม เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐาน ในการเรียนรู้ชั้นต่อๆไป โดยท่านสามารถดาวน์โหลด และพิมพ์ลงกระดาษให้เด็กได้ทดสอบทำ และคุณก็ได้ร่วมสนุกด้วยการให้คะแนนเด็ก หลังทำเสร็จแล้ว.

แบบฝึกหัดอนุบาล

แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่รูปภาพให้สมบูรณ์ 8
แบบฝึกหัดอนุบาลโยงเส้นจับคู่ภาพเงา 09
แบบฝึกหัดอนุบาลเขียนตามรอยประ ว
แบบฝึกหัดอนุบาลซินเดอเรลล่า

แบบฝึกหัด จับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ

แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-9
แบบฝึกหัดอนุบาลภาพคู่กับคำ
ภาพคู่กับคำ
แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-15
จับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-15
แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-14
จับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-14
แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-13
จับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-13
แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-12
จับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-12
แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-11
จับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-11
แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-10
จับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-10
แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-9
จับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-9

แบบฝึกหัด เขียนตามรอยประ

แบบฝึกหัดอนุบาลเขียนตามรอยประเลข 5
แบบฝึกหัดอนุบาลเขียนตามรอยประเลข 10
เขียนตามรอยประเลข 10
แบบฝึกหัดอนุบาลเขียนตามรอยประเลข 9
เขียนตามรอยประเลข 9
แบบฝึกหัดอนุบาลเขียนตามรอยประเลข 8
เขียนตามรอยประเลข 8
แบบฝึกหัดอนุบาลเขียนตามรอยประเลข 7
เขียนตามรอยประเลข 7
แบบฝึกหัดอนุบาลเขียนตามรอยประเลข 6
เขียนตามรอยประเลข 6
แบบฝึกหัดอนุบาลเขียนตามรอยประเลข 5
เขียนตามรอยประเลข 5
พ่อ และ แม่ คือครูคนแรก เริ่มต้นสอนสิ่งต่างๆรอบตัว สอนให้ใช้ดินสอ สอนการเขียน หาอะไรที่เป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ของลูก นำมาสอนให้ลูกน้อย เมื่อลูกน้อยโตขึ้นพ่อแม่ก็ยังต้องรับหน้าที่สอนให้ลูกรู้จักการเข้าสังคม กิริยามารยาท ความมีระเบียบวินัยอีกต่อไป.
ความเอาใจใส่ดูแลลูกเริ่มจากการสอนให้ลูกน้อยเข้าใจการเรียน
- พ่อแม่คือต้นแบบที่ดีของลูก
- ความรัก คือยาวิเศษ
- ความสุขในครอบครัว
หากพื้นฐานชีวิตลูกน้อยมีครอบครัวที่อบอุ่น รักใคร่กลมเกลียว บรรยากาศภายในบ้านอบอวลไปด้วยความรักระหว่างพ่อ แม่ ลูก ปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ลูกน้อยเติบโตเป็นคนดีของสังคม และประสบความสำเร็จในชีวิตได้
Copyright © 2019 สอนเด็กอนุบาล ด้วยแบบฝึกหัดอนุบาล