สอนเด็กอนุบาล

สอนเด็กอนุบาล ด้วยแบบฝึกหัดอนุบาลสนุกๆ กันเถอะ  สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ที่ไม่มีเวลาสอนลูก และหลาน หรืออาจไม่มีสื่อการสอนที่ใช้สอนเด็กๆ เราจึงได้จัดทำเว็บไซน์สอนเด็กอนุบาล โดยรวบรวม แบบฝึกหัดต่างๆที่สำหรับใช้สอนเด็กอนุบาล และเด็กเล็กชั้นเตรียม เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐาน ในการเรียนรู้ชั้นต่อๆไป โดยท่านสามารถดาวน์โหลด และพิมพ์ลงกระดาษให้เด็กได้ทดสอบทำ และคุณก็ได้ร่วมสนุกด้วยการให้คะแนนเด็ก หลังทำเสร็จแล้ว.

แบบฝึกหัดอนุบาล

แบบฝึกหัดอนุบาลป.ปลา
แบบฝึกหัดอนุบาลเขียนตามรอยประพยัญชนะไทย ฃ
แบบฝึกหัดอนุบาลเขียนตามรอยประ ท
แบบฝึกหัดอนุบาลมากกว่าน้อยกว่า 03

แบบฝึกหัด นับจำนวน

แบบฝึกหัดอนุบาลนับจำนวนตัวเลข ชุด5
แบบฝึกหัดอนุบาลนับจำนวนตัวเลข ชุด12
นับจำนวนตัวเลข ชุด12
แบบฝึกหัดอนุบาลนับจำนวนตัวเลข ชุด11
นับจำนวนตัวเลข ชุด11
แบบฝึกหัดอนุบาลนับจำนวนตัวเลข ชุด10
นับจำนวนตัวเลข ชุด10
แบบฝึกหัดอนุบาลนับจำนวนตัวเลข ชุด9
นับจำนวนตัวเลข ชุด9
แบบฝึกหัดอนุบาลนับจำนวนตัวเลข ชุด8
นับจำนวนตัวเลข ชุด8
แบบฝึกหัดอนุบาลนับจำนวนตัวเลข ชุด7
นับจำนวนตัวเลข ชุด7
แบบฝึกหัดอนุบาลนับจำนวนตัวเลข ชุด6
นับจำนวนตัวเลข ชุด6
แบบฝึกหัดอนุบาลนับจำนวนตัวเลข ชุด5
นับจำนวนตัวเลข ชุด5

แบบฝึกหัด เขียนตามรอยประ ก.ไก่-ฮ.นกฮูก

แบบฝึกหัดอนุบาลษ.ฤาษี
แบบฝึกหัดอนุบาลฮ.นกฮูก
ฮ.นกฮูก
แบบฝึกหัดอนุบาลอ.อ่าง
อ.อ่าง
แบบฝึกหัดอนุบาลฬ.จุฬา
ฬ.จุฬา
แบบฝึกหัดอนุบาลห.หีบ
ห.หีบ
แบบฝึกหัดอนุบาลส.เสือ
ส.เสือ
แบบฝึกหัดอนุบาลษ.ฤาษี
ษ.ฤาษี
พ่อ และ แม่ คือครูคนแรก เริ่มต้นสอนสิ่งต่างๆรอบตัว สอนให้ใช้ดินสอ สอนการเขียน หาอะไรที่เป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ของลูก นำมาสอนให้ลูกน้อย เมื่อลูกน้อยโตขึ้นพ่อแม่ก็ยังต้องรับหน้าที่สอนให้ลูกรู้จักการเข้าสังคม กิริยามารยาท ความมีระเบียบวินัยอีกต่อไป.
ความเอาใจใส่ดูแลลูกเริ่มจากการสอนให้ลูกน้อยเข้าใจการเรียน
- พ่อแม่คือต้นแบบที่ดีของลูก
- ความรัก คือยาวิเศษ
- ความสุขในครอบครัว
หากพื้นฐานชีวิตลูกน้อยมีครอบครัวที่อบอุ่น รักใคร่กลมเกลียว บรรยากาศภายในบ้านอบอวลไปด้วยความรักระหว่างพ่อ แม่ ลูก ปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ลูกน้อยเติบโตเป็นคนดีของสังคม และประสบความสำเร็จในชีวิตได้
Copyright © 2019 สอนเด็กอนุบาล ด้วยแบบฝึกหัดอนุบาล