สอนเด็กอนุบาล

โยงเส้นจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด 5

แบบฝึกหัดอนุบาลโยงเส้นจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด 5

โยงเส้นจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับรูปภาพ ชุด 5 เด็กๆได้เรียนรู้และรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับรูปภาพน่ารักๆ สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ลงกระดาษ เพื่อให้เด็กๆ ได้ทดสอบ

ดาวน์โหลด โยงเส้นจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด 5 พิมพ์ โยงเส้นจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด 5
แชร์
 
Facebook Twitter Email
Copyright © 2019 สอนเด็กอนุบาล ด้วยแบบฝึกหัดอนุบาล