สอนเด็กอนุบาล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุด 3

แบบฝึกหัดอนุบาลคำศัพท์ภาษาอังกฤษชุด 3

โยงเส้นจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับรูปภาพ ชุด 3 เด็กๆได้เรียนรู้และรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับรูปภาพน่ารักๆ สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ลงกระดาษ เพื่อให้เด็กๆ ได้ทดสอบ

ดาวน์โหลด คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุด 3 พิมพ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุด 3
แชร์
 
Facebook Twitter Email
Copyright © 2019 สอนเด็กอนุบาล ด้วยแบบฝึกหัดอนุบาล