สอนเด็กอนุบาล

สอนเด็กอนุบาล ด้วยแบบฝึกหัดอนุบาลสนุกๆ กันเถอะ  สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ที่ไม่มีเวลาสอนลูก และหลาน หรืออาจไม่มีสื่อการสอนที่ใช้สอนเด็กๆ เราจึงได้จัดทำเว็บไซน์สอนเด็กอนุบาล โดยรวบรวม แบบฝึกหัดต่างๆที่สำหรับใช้สอนเด็กอนุบาล และเด็กเล็กชั้นเตรียม เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐาน ในการเรียนรู้ชั้นต่อๆไป โดยท่านสามารถดาวน์โหลด และพิมพ์ลงกระดาษให้เด็กได้ทดสอบทำ และคุณก็ได้ร่วมสนุกด้วยการให้คะแนนเด็ก หลังทำเสร็จแล้ว.

แบบฝึกหัดอนุบาล

แบบฝึกหัดอนุบาลเขียนตามรอยประเลข 2
แบบฝึกหัดอนุบาลเขียนตามรอยประ ญ
แบบฝึกหัดอนุบาลโยงเส้นจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด 8
แบบฝึกหัดอนุบาลเขียนตามรอยประ U

แบบฝึกหัด มากกว่าน้อยกว่า

แบบฝึกหัดอนุบาลประโยคสัญลักษณ์ 8
แบบฝึกหัดอนุบาลประโยคสัญลักษณ์ 15
ประโยคสัญลักษณ์ 15
แบบฝึกหัดอนุบาลประโยคสัญลักษณ์ 14
ประโยคสัญลักษณ์ 14
แบบฝึกหัดอนุบาลประโยคสัญลักษณ์ 13
ประโยคสัญลักษณ์ 13
แบบฝึกหัดอนุบาลประโยคสัญลักษณ์ 12
ประโยคสัญลักษณ์ 12
แบบฝึกหัดอนุบาลประโยคสัญลักษณ์ 11
ประโยคสัญลักษณ์ 11
แบบฝึกหัดอนุบาลประโยคสัญลักษณ์ 10
ประโยคสัญลักษณ์ 10
แบบฝึกหัดอนุบาลประโยคสัญลักษณ์ 9
ประโยคสัญลักษณ์ 9
แบบฝึกหัดอนุบาลประโยคสัญลักษณ์ 8
ประโยคสัญลักษณ์ 8

แบบฝึกหัด จับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ

แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-11
แบบฝึกหัดอนุบาลภาพคู่กับคำ
ภาพคู่กับคำ
แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-15
จับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-15
แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-14
จับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-14
แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-13
จับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-13
แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-12
จับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-12
แบบฝึกหัดอนุบาลจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-11
จับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ-11
พ่อ และ แม่ คือครูคนแรก เริ่มต้นสอนสิ่งต่างๆรอบตัว สอนให้ใช้ดินสอ สอนการเขียน หาอะไรที่เป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ของลูก นำมาสอนให้ลูกน้อย เมื่อลูกน้อยโตขึ้นพ่อแม่ก็ยังต้องรับหน้าที่สอนให้ลูกรู้จักการเข้าสังคม กิริยามารยาท ความมีระเบียบวินัยอีกต่อไป.
ความเอาใจใส่ดูแลลูกเริ่มจากการสอนให้ลูกน้อยเข้าใจการเรียน
- พ่อแม่คือต้นแบบที่ดีของลูก
- ความรัก คือยาวิเศษ
- ความสุขในครอบครัว
หากพื้นฐานชีวิตลูกน้อยมีครอบครัวที่อบอุ่น รักใคร่กลมเกลียว บรรยากาศภายในบ้านอบอวลไปด้วยความรักระหว่างพ่อ แม่ ลูก ปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ลูกน้อยเติบโตเป็นคนดีของสังคม และประสบความสำเร็จในชีวิตได้
Copyright © 2019 สอนเด็กอนุบาล ด้วยแบบฝึกหัดอนุบาล